Silnoproudé elektroinstalace

Veškeré silové rozvody ve firmě nebo doma a jejich revize.

Měření elektrostatických podlah dle aktuální české technické normy
(Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků – měření svodových sítí elektrostaticky vodivé podlahy) a aktuální české technické harmonizované normy (Elektrostatika – Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah).

Měření antistatických podlah